Portfolio

Met haar state of the art, hightech SpeakUp systeem stelt People Intouch de verantwoordelijke binnen de organisatie in staat om direct – per telefoon of via internet – met (anonieme) werknemers te communiceren. De betreffende functionaris en de werknemer communiceren elk volledig in hun eigen taal, beiden hebben tijd om hun bericht zorgvuldig te formuleren en kunnen zelfs advies inwinnen. Het SpeakUp systeem is speciaal ontworpen om te fungeren als vangnet, als ‘laatste redmiddel’ voor de ergste en meest gevoelige kwesties die anders niet zouden worden gemeld. Een Case Management System maakt het mogelijk om binnenkomende integriteits meldingen te volgen en deze op eenvoudige en doeltreffende wijze te beheren en navolging te geven in overeenstemming met wet- en regelgeving. Daarnaast kunnen rapportages gemaakt worden.

Persistence is verantwoordelijk voor het ontwikkelen van de software van het SpeakUp systeem en het Case Management System. De applicaties zijn gebouwd op één gemeenschappelijke softwarebasis, waarbij het systeem dusdanig configureerbaar en aan te passen is, dat elke klant op eigen gewenste manier kan inbouwen in haar bedrijfsprocessen. Door de aard van SpeakUp is Persistence IT verantwoordelijk voor het opleveren van software met een zeer hoog niveau van beveiliging en bescherming van persoonsgegevens.

Het GGZhuis is een platform dat huisartsen in staat stelt patiënten snel door te verwijzen naar de beste geestelijk gezondsheidszorg. GGZhuis is een initiatief vanuit de HRZ (Huisartsenvereniging Regio Zwolle). Op initiatief van de GGZ-commissie van de HRZ, en in samenwerking Medrie en Progez, wordt een ondersteuningsstructuur ingericht voor de bredere GGZ-taak van de huisarts. De ontwikkelingen vragen om nieuwe visie en beleid om de regierol van de huisarts regionaal waar te maken. Door middel van het GGZhuis wordt informatie en kennis binnen de regio gedeeld en wordt de samenwerking bevorderd.

Persistence IT is de technische partner in het project. In het project gebruiken combineren we de voordelen van een service-oriented architectuur met het CMS Drupal 8. Daardoor kunnen we het hele systeem van beheren van data overlaten aan een bestaand product en leggen we de focus volledig op de frontend applicatie voor de gebruikers. Voor dit project moeten een aantal koppelingen gebouwd worden met externe systemen.

Sagaam is een verhalen platform waar mensen gratis en eenvoudig hun eigen verhaal schrijven. Op Sagaam leest u boeiende en vaak herkenbare verhalen die kunnen inspireren om ook zelf aan de slag te gaan met het schrijven daarvan. Tenslotte is ook uw verhaal de moeite van het delen waard! Door het bundelen van al deze verhalen met herinneringen, ontstaat er een groot collectief geheugen waarmee ook voor onze kinderen en kleinkinderen een schat aan prachtige informatie bewaard blijft!

Persistence IT is verantwoordelijk voor alle techniek achter Sagaam. We hebben een koppeling gemaakt met ElasticSearch waardoor voor elke lezer van Sagaam een eigen selectie van geschikte verhalen wordt samengesteld. De service-oriented architectuur stelde ons on staat om een session-less applicatie te bouwen die lekker snel werkt en geschikt is voor grote aantallen gebruikers.

Persistence IT

Eekwal 2A
8011 LD Zwolle